December 9, 2019

A galambok távoltartása

A parlagi galambok okozta problémák kezelésére az alábbi megoldási lehetőségeket tudjuk kínálni Önöknek:

 1. OVISTOP termékenység-szabályozó készítmény
 2. Épületek védelmét szolgáló hálók, tüskék széles választéka (lásd: Galambtávoltartó termékeink menüpont)
 3. Lézeres madár-távoltartó készülék (lásd: Galambtávoltartó termékeink menüpont)

 

AMIT AZ OVISTOP TERMÉKENYSÉG-SZABÁLYOZÓ KÉSZÍTMÉNYRŐL TUDNI ÉRDEMES:

 1. MI AZ OVISTOP?
 2. HOGYAN HAT AZ OVISTOP?
 3. HOL ÉRDEMES ALKALMAZNI AZ OVISTOP-OT?
 4. ENGEDÉLYEZETT TERMÉK AZ OVISTOP?
 5. MIT KELL TUDNI A NICARBAZIN HATÓANYAGRÓL?
 6. MILYEN HATÁSA VAN AZ OVISTOP ALKALMAZÁSÁNAK?
 7. MILYEN EREDMÉNY VÁRHATÓ AZ OVISTOP HASZNÁLATÁTÓL?
 8. HOGYAN JUTHATOK HOZZÁ A TERMÉKHEZ?
 9. MILYEN ELŐKÉSZÜLETEKET KELL TENNI AZ OVISTOP ALKALMAZÁSA ELŐTT?
 10. HOGYAN TÖRTÉNIK A KEZELÉS AZ OVISTOP KÉSZÍTMÉNNYEL?
 11. HOGYAN TÖRTÉNIK AZ OVISTOP KÉSZÍTMÉNY KIJUTTATÁSA?
 12. VESZÉLYES LEHET-E AZ ÁLLATOKRA AZ OVISTOP?
 13. VESZÉLYES LEHET-E A KÖRNYEZETRE AZ OVISTOP?
 14. KI A TERMÉK GYÁRTÓJA?
 15. HOGYAN VÉLEKEDNEK AZ ÁLLATVÉDŐ SZERVEZETEK A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAZÁSÁRÓL?

Letölthető tájékoztató anyag itt: OVISTOP prospektus v4

1. MI AZ OVISTOP?

Az OVISTOP egy állatgyógyászati készítmény, amely a galambok tojásainak termékenységét szabályozza, egészen pontosan csökkenti azt. Megjelenését illetően egy Nicarbazin hatóanyaggal átitatott, vékony szilikonréteggel lezárt kukoricaszemeket tartalmazó állatgyógyászati termék.

Összetétele:

 • 93,8 % kukoricaszem
 • 0,08 % Nicarbazin
 • 6,12 % segédanyagok

A hatóanyagot a gyártás során vákuumos technológiával juttatják be a kukoricaszemek pórusain keresztül, majd vékony szilikonnal lezárják annak rögzítése érdekében. Amikor a készítmény a galamb emésztőrendszerébe kerül, az emésztőnedvek a szilikont lebontják és biztosítják a hatóanyag felszívódását.

2. HOGYAN HAT AZ OVISTOP?

Az OVISTOP készítmény aktív hatóanyaga a Nicarbazin, amely befolyásolja

 • a tojógalambok tojástermelő képességét (csökkenti a tojások számát és méretét),
 • a tojás termékenységét (gátolja a tojásfehérje és sárgája közötti vékony membrán réteg kialakulását, ezáltal a tojásból nem tudnak a fiókák kifejlődni)
 • a hím egyedeknél csökkenti a megtermékenyítő képességet.

Ezen hármas hatás együttes eredményeképpen jelentősen csökken a galamb-populációnál a kikelő fiókák száma, vagyis a természetes módon elhulló galambok utánpótlása folyamatosan csökken.

3. HOL ÉRDEMES ALKALMAZNI AZ OVISTOP-OT?

Minden olyan településen (mérettől függetlenül), élelmiszeripari gyárak, gabonatárolók, állattartó telepek, és speciális területek (pl. repülőtér, vasútállomás, kórház) közelében, ahol a parlagi galambok fészkelnek és felszaporodásuk problémát okozhat.

4. ENGEDÉLYEZETT TERMÉK AZ OVISTOP?

Igen, a terméket az Európai Unióban szabadalmaztatták és engedélyezték (No 0807430), ezen túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága által kiadott 5300/3323-2/2019 iktatószámú, 2019. augusztus 10-én kiadott eseti forgalomba hozatali engedély alapján kezdtük a hazai piacra bevezetni.

Termék magyar címkével és használati utasítással kerül itthon forgalomba.

5. MIT KELL TUDNI A NICARBAZIN HATÓANYAGRÓL?

A Nicarbazin nevű hatóanyagot több, mint 60 éve alkalmazzák az állatgyógyászatban a baromfi állományt veszélyeztető coccidiosis kezelésére (így ilyen módon évente több 100 tonna kerül felhasználásra belőle). A coccidiosis elleni kezelés során figyeltek fel arra, hogy a Nicarbazin alkalmazásával csökkent a baromfiállomány termékenysége és ekkor kezdték el kutatni a termékenység-csökkentésre irányuló hatását, alkalmazhatóságát.

A NIKARBAZIN egy két komponensből (DNC: 4,4-dinitrokarbanilid és HDP: 2-hidroxi-4,6-dimetilpirimid) álló hatóanyag, amely a madarak tápcsatornájában való felszívódást követően kettébomlik.

 • DNC – a hatáskifejtésért felelős komponens, mely a tápcsatornán keresztülhaladva kb. 4 napig a véráramban marad, majd a máj választja ki és az ürülékkel távozik a szervezetből.
 • HDP – a felszívódást elősegítő komponens, melyet később a vese kiválaszt és nagyon gyorsan kiürül a szervezetből a vizelet útján.

A két komponens egymástól külön, önmagában nagyon alacsony biológiai hatást tud csak kifejteni.

NICARBAZIN (DNC+HDP) -> Tápcsatorna -> Emésztőrendszer (DNC és HDP külön)

A DNC kizárólag Nicarbazin formájában képes a madarak szervezetébe bejutni. Ez azt jelenti, hogy csak azokra a madarakra van hatással, amelyek Nicarbazin hatóanyagú készítményt fogyasztanak, vagyis pl. azok a ragadozó madarak, amelyek olyan galambokból táplálkoznak, amelyeknek a tápcsatornájában a Nicarbazin komponensei már ketté bomlottak, a két hatóanyag már nem tud újra egyesülni, ilyen módon nem tud a ragadozó madár termékenységére hatást kifejteni.

6. MILYEN HATÁSA VAN AZ OVISTOP ALKALMAZÁSÁNAK?

Az OVISTOP készítménynél a Nicarbazin, mint aktív hatóanyag az, amely a hatáskifejtésről gondoskodik. Ezek a hatások:

 • kevesebb tojást raknak le a tojók
 • kisebb lesz a tojások mérete
 • a lerakott tojások terméketlenné válnak, nem kelnek ki belőle a fiókák (gátolja a tojássárgája és fehérje közötti vékony membrán kialakulását, ezáltal a két rész összefolyik).
 • csökken a hímek megtermékenyítő képessége.

A készítmény ezen közvetlen hatása fogja azt eredményezni, hogy:

 • csökkenni fog a tojásból kikelő fiókák száma;
 • a korábbi szinten marad a galambok természetes halálozási rátája, betegségek miatti elhullása;
 • a galambok egy része az adott területről elvándorol, mert a reprodukciós ösztönei alkalmatlannak találják fészkelőhelyre az adott területet.

nincs utód + természetes elhullás + elvándorlás = populáció csökkenés

A galamb-populáció csökkenése szempontjából fontos szerepe van annak is, hogyan alakul a populáció összetétele.

Az OVISTOP készítmény alkalmazása előtt a populációnak egy kis részét (kb. 15-20 %-át) alkotják a szaporodásra képes egyedek, a többi részt a fiókák, fiatal egyedek vagy párválasztó egyedek teszik ki.

A készítmény rendszeres és szakszerű alkalmazása a szaporodásra képes egyedek számát nem befolyásolja (csak a természetes elhullás), viszont a fiókák és fiatal egyedek utánpótlása csökken, ezáltal fog a populáció száma és annak reprodukciós képessége csökkeni.

7. MILYEN EREDMÉNY VÁRHATÓ AZ OVISTOP HASZNÁLATÁTÓL?

Az előző pontban leírtak következményeként az első évben az adott területen honos galamb-populációnak a kb. 20 -30 %-os csökkenése várható, hosszabb (4-5 éves) távon – más országokból szerzett tapasztalatok alapján – az induló állomány 2/3-ának csökkenésével lehet számolni.

Az eredmények mérésére időszakonként felmérést kell végzeni, ahol vizsgálni szükséges, hogy

 • hogyan alakult a kezelt területen a rezidens galambok száma
 • az egyes nyomok (elhullott tollak, fiókák száma, hangja, ürüléke) hogyan változik
 • a lakossági visszajelzések milyen eredményeket mutatnak.

Az OVISTOP készítmény alkalmazásától soha nem várható 100 %-os vagy azt megközelítő csökkenés és nem is ez a cél, hanem az emberek számára elfogadható mértékű, tolerálható galamb-populáció fenntartása!

A külföldi tapasztalatok szerint a legnagyobb eredmény általában a helyi lakosok elégedettsége volt

8. HOGYAN JUTHATOK HOZZÁ A TERMÉKHEZ?

Amennyiben érdeklődik az OVISTOP iránt, vegye fel a kapcsolatot az OVISTOP hazai képviselője,  az Agrosol 2000 Kft. munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül:

Kapcsolattartó: Gyimesi Erika termékfejlesztési koordinátor

Telefon: 06-28-545-506 vagy 06-30-243-3155

Email: agrosol@invitel.hu, gyimesi.erika@agrosol.hu

Központ, postacím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 60.

A kapcsolatfelvétel után kollégáink elmondják a szükséges tudnivalókat, kiküldik a tájékoztató anyagokat és megbeszélik a helyszíni felmérés, személyes egyeztetés időpontját a 8. pontban leírt teendők előkészítése érdekében.

Az OVISTOP-al történő galambpopuláció szabályozást célszerű tavasszal, a galambok termékenységi időszakának kezdete előtt megkezdeni, sőt – az előetetést is figyelembe véve – februárban indítani, ezért az érdeklődőknek azt javasoljuk, hogy már januárban vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal a felkészülés megkezdése érdekében.

A termék állatorvosi vényre kiadható állatgyógyászati termékként került engedélyezésre, ezért az előkészületek megtétele és a szükséges készítmény mennyiségének meghatározása után az Önök által választott vagy általunk ajánlott állatorvos kiállítja a szükséges vényt, amely alapján leszállítjuk a szükséges OVISTOP terméket..

Cégünk, az Agrosol 2000 Kft. sikeres megállapodás után folyamatosan gondoskodni fog arról, hogy

 • a terepfelmérés és az időszakos ellenőrző felmérés Önöknél szakszerűen megtörténjen (ha kell, szakemberek bevonásával)
 • a kezelésben résztvevő személyek megkapják a szükséges oktatást
 • a készítmény mindig megfelelő időben és helyre kiszállításra kerüljön Önökhöz
 • ha bármilyen kérdésük, problémájuk merülne fel, az Önök rendelkezésére álljunk.

9. MILYEN ELŐKÉSZÜLETEKET KELL TENNI AZ OVISTOP ALKALMAZÁSA ELŐTT?

Mielőtt az OVISTOP-al történő kezelés elindulna, a szakszerű és eredményes használat érdekében leegyszerűsítve az alábbi lépéseket kell megtenni:

 1. Szakértőink a megrendelő bevonásával helyszínbejárást végzenek és felmérik a kezelendő területet. Meg kell tudni, hogy pontosan hol koncentrálódnak a galambok, főként milyen célból vannak ott, mekkora az ott tartózkodó kolónia. Vizsgálni szükséges pl:
  • az ott fészkelő egyedek számát
  • a fiókák létszámát (ha van)
  • az elhullott tollazatok mennyiségét és jellegét
  • a galambtetemek számát, ürülékük mennyiségét,

vagyis minden olyan jelet, amely a galambok létszámára, összetételére, életmódjára stb. utalhat.

 1. A vizsgálat eredményének függvényében cégünk a megrendelővel együtt megtervezi az OVISTOP adagolásának részleteit:
  • Milyen napi adagolási mennyiségre van szükség?
  • Hol célszerű az adagolást elvégezni (galambok által preferált terek, utcák, parkok, stb.)?
  • Hogyan történik a kijuttatás (kézi adagolás vagy automata végzi)?
  • Ki végzi a kijuttatást?
  • A kijelölt személynek mikor, milyen ruházatban, eszközökkel kell megjelennie az etetési helyszínen?
  • Milyen egyéb (pl. adminisztrációs teendők) vannak még?
 1. Cégünk gondoskodik arról, hogy a megbízó részéről a kezelésben érintett személyek megkapják a szükséges oktatásokat.
 2. Meg kell tervezni az előetetési időszakot (meddig tartson, ki, mivel és hogyan végezze). Ennek az időszaknak a célja, hogy a galambok a kijelölt etetőhelyekre szokjanak és biztosan elfogyasszák a termékenység-gátló készítményt a későbbiekben.
 3. Meg kell tervezni az OVISTOP készítménnyel történő kezelés részleteit (lásd: 9. pont)

8.HOGYAN TÖRTÉNIK AZ OVISTOP KÉSZÍTMÉNY KIJUTTATÁSA?

A szakszerűen megtervezett etetési pontokon a gyártó által ajánlott adagolási dózist, valamint a helyszíni felmérés alapján megállapított galambkolónia létszámát alapul véve meghatározásra kerül az egyszerre kijuttatandó OVISTOP készítmény mennyisége.

A cél, hogy a helyszínen lévő galambkolónia 70-80 %-a elfogyassza a napi 10 g/galamb mennyiségű OVISTOP adagját a teljes termékenységi periódus alatt (ez hazánkban általában március eleje-október közepe közötti időszak).

Az OVISTOP készítményt két féle módon lehet kijuttatni az etetési helyen:

 1. kézi adagolással
 2. automata gépi adagolással

Kézi adagolás esetén fontos, hogy a galambok felismerjék az etető személyt (feltűnő ruházat, megszokott zajkeltő eszköz, megszokott időszak). Az etetés pár perces időszaka alatt a kezelő személy feladata annak felügyelete, hogy:

 • az etetés helyét (és a táplálkozó galambokat) külső tényezők (kutya, macska, sétáló emberek) ne zavarják meg
 • az adott helyen táplálkozó galambok elég OVISTOP készítményhez jussanak
 • a kijuttatott OVISTOP készítményt elfogyasszák, ne legyen maradék
 • ha mégis marad készítmény, azt begyűjtse és elszállítsa
 • a napi kijuttatott mennyiségről nyilvántartást vezessen, illetve az etetési helyszínen megjelenő galambok számáról, illetve minden egyéb fontos tényezőről információt gyűjtsön.

A kézi adagolás elvégzésébe – megfelelő képzés és betanítás után – a jelenleg önkormányzati rendeletbe ütköző galambetetést végző személyek is bevonhatók, amennyiben ezt vállalják.

Automata gépi adagolás esetén kiemelendő feladat az adagolási mennyiség pontos meghatározása és az utántöltési feladatok megszervezése.

 1. MILYEN KÖLTSÉGEKKEL KELL SZÁMOLNI AZ OVISTOP ALKALMAZÁSA SORÁN?

Konkrét számokat nem tudunk mondani, mert mint azt az előző pontokban is említettük, előzőleg fel kell mérni, hogy mekkora a galamb-populáció, hány helyen kell a kijuttatásról gondoskodni, stb. Ezentúl a megrendelőnek döntést kell hoznia pl. olyan kérdésekben, hogy kit bíz meg a termék kijuttatására, hány személyt érint a feladat, milyen eredményt szeretne elérni.

Amivel számolni szükséges: a készítmény anyagköltsége + a kijuttatáshoz szükséges munkaerő és a logisztika költsége + a felmérések, tanulmányok készítéséhez szakember bevonása (amennyiben ez indokolt).

 1. VESZÉLYES LEHET-E AZ ÁLLATOKRA AZ OVISTOP ALKALMAZÁSA?

A kérdésre egyértelmű nem a válasz, melyet a több országban évek óta történő használat tapasztalatai igazolnak. Mivel indokolható ez?

 1. A galambok, mint célszervezetek szempontjából:

A számított OVISTOP dózis 3-4 szeresét fogyasztó galamboknál a többletfogyasztás nem okoz egészségügyi problémát. Ha ez az eset – az előírt gondos kezelés ellenére – előfordulna, mindössze annyi történne, hogy a galamb vérében megemelkedne a Nicarbazin szint, ami a tojásban lévő hatóanyag tartalom növekedését, és a termékenység további csökkenését jelentené, de hangsúlyozni kell, hogy a megrendelőnek (felhasználónak) nem érdeke többszörös dózist kijuttatni, mert az a kezelés költségét növelné.

Fontos tudni, hogy a Nicarbazin és annak alkotói elemei nem akkumulálódnak, azaz a madarak szervezetében nem halmozódnak fel. A kezelt galambok szervezetéből annak megszüntetése esetén 4-7 nap alatt a hatóanyag teljes mértékben kiürül.

 1. Más madarak szempontjából:

Egyrészt a gyártás során nagy szemű kukoricát használnak, hogy a galambokhoz képest kistestű madarak (pl. énekesmadarak) ne tudják lenyelni.

Ezen felül parlagi galambok csapatokban járnak táplálkozni és általában nem engednek maguk közé más fajú madarakat, illetve a kiszámolt dózist pár perc alatt elfogyasztják, ami tovább csökkenti annak a lehetőségét, hogy más célállat hozzájusson a termékhez.

A ragadozó madarakat illetően fontos tudni, hogy A DNC kizárólag Nicarbazin formájában képes a madarak szervezetébe bejutni. Ez azt jelenti, hogy csak azokra a madarakra van hatással, amelyek Nicarbazin hatóanyagú készítményt fogyasztanak, vagyis pl. azok a ragadozó madarak, amelyek olyan galambokból fogyasztanak, amelyeknek a tápcsatornájában a Nicarbazin komponensei már ketté bomlottak, ilyen módon nem tud a ragadozó madár termékenységére hatást kifejteni.

A fentieken túl fontos továbbá, hogy az OVISTOP csak akkor képes hatást kifejteni a madaraknál, ha az alábbi három feltétel mindegyike fennáll:

 1. Csak a madarakra fejti ki hatását és kizárólag a reprodukciós időszakban (ez madárfajonként eltérő lehet)
 2. Egyedenként megfelelő mennyiségű Ovistopot kell fogyasztani
 3. Az előírt dózist a hét minimum 5 napján keresztül meg kell kapnia az érintett madárnak.

Annak a valószínűsége, hogy egy nem célszervezet (vagyis parlagi galambtól eltérő madár) számára a fenti három feltétel egyszerre teljesüljön, gyakorlatilag kizárható.

 1. Emlősök szempontjából:

A Nicarbazin toxicitási mérőszáma: LD50 < 10.000 mg/kg.

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos méretű, kb. 400 g súlyú patkánynak (erre végzik a referencia számításokat) testsúly-kilogrammonként 10.000 mg, vagy 10 g Nicarbazint kellene elfogyasztania egyszeri táplálkozással ahhoz, hogy halálos dózishoz jusson.

Tekintettel arra, hogy 1 kg OVISTOP termék, vagyis 1000 g kezelt kukoricaszem 0,8 g Nicarbazint tartalmaz, ez azt jelenti, hogy egy patkánynak kb. 12 kg OVISTOP terméket kellene egyszerre elfogyasztania, ami a testsúlyának 30-szorosát jelenti, vagyis fizikai képtelenség.

11.  VESZÉLYES LEHET-E A KÖRNYEZETRE AZ OVISTOP ALKALMAZÁSA?

Elsőként is hangsúlyozni kell, hogy az OVISTOP készítményhez csak állatorvosi vény alapján és csak olyan személyek/intézmények juthatnak hozzá, akik a termék felhasználásával kapcsolatban részletes tájékoztatást és oktatást kaptak, így biztosított annak szakszerű felhasználása.

A dózis „beállítása” és a kezelés során a felelős személyeknek folyamatosan felügyelni kell a termék fogyását. Az esetlegesen el nem fogyasztott terméket mindig össze kell gyűjteni.

Amennyiben az OVISTOP (és ez által a Nicarbazin hatóanyag) véletlen útján mégis a környezetbe kerülne, úgy a molekula rövid időn belül alkotó elemeire (DNC és HDP) bomlik és a talajban lekötődik. Mivel egyik molekula sem oldódik vízben, igy lebomlásuk során a talajban lekötődve maradnak, a talajvízbe, felszíni vizekbe nem kerülnek. Ugyanígy igaz ez a madarak szervezetéből széklettel és vizelettel ürülő DNC és HDP bomlási folyamatára is. A DNC felezési ideje 18-49 hét.

Megjegyzés: Évente több 100 tonna Nikarbazin hatóanyagot használnak fel az állatgyógyászatban a baromfi coccidiosis kezelésére. Az ezekből a kezelt állományokból származó szerves trágya a mezőgazdasági területek trágyázására kerül felhasználásra. Ez idáig sehol nem mutatták ki talajvizekből sem a DNC sem a HDP jelenlétét.

 1. KI A TERMÉK GYÁRTÓJA?

A termék gyártója az Olaszországban működő, 1988-ban alapított ACME Drugs (Cavriago), amely állatgyógyászati termékek és takarmányok gyártásával (főként lovak egészségét szolgáló termékek fejlesztésével) foglalkozik. Számos olasz állami és magánkutató intézettel állnak kapcsolatba, rendelkeznek GMP (?) minősítéssel.

 1. MILYEN REFERENCIÁK VANNAK A TERMÉKRE VONATKOZÓAN?

Hazai referenciákkal még nem büszkélkedhetünk, mert a termék engedélye nyár végén készült el, így az előkészítő munkálatokat is figyelembe véve legkorábban 2020. év tavaszán érdemes a készítmény használatát elkezdeni.

Néhány külföldi referencia:

Spanyolország:

https://www.thelocal.es/20150713/spanish-town-to-put-pigeons-on-the-pill

https://www.thinkspain.com/news-spain/26159/pigeons-fed-contraceptives-to-control-populatino

Olaszország:

https://www.youtube.com/watch?v=o4sqkOwNC8Q

 1. HOGYAN VÉLEKEDNEK AZ ÁLLATVÉDŐ SZERVEZETEK A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAZÁSÁRÓL?

A termék alkalmazását számos nemzetközi állatvédő szervezet támogatja, így pl.

 • a nemzetközi WWF
 • az amerikai Humane Society of the United States (HSUS)
 • a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) több országban működő szervezetei
 • az olasz Ente Nazionale Protezione Animali (ENTA)
 • a francia Association Stephane Lamart „Pour la Defense des droits des animaux” France

és még számos egyesület.

Hazánkban a galambok érdekeit legmagasabb színvonalon védő Columba Országos Madárvédő Egyesület is támogatja a készítmény alkalmazását, mivel ez a galambok életének kioltása nélkül képes a populáció számát szabályozni, ezáltal a városlakók és galambok békés együttélését biztosítani.

Megjegyzés: Az OVISTOP használatával történő termékenység-szabályozás hasonló elven működik, mint a kóborkutyák és macskák termékenység szabályozására alkalmazott és elfogadott ivartalanítási eljárás, azzal a különbséggel, hogy ez visszafordítható folyamat, a kezelés megszüntetése után rövid idővel a galambok termékenysége visszaáll.